Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank – storaktionærmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 9/2015

Danske Bank – storaktionærmeddelelse
Med henvisning til § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. oplyses det hermed, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har meddelt Danske Bank A/S, CVR-nr. 61126228, ("Selskabet"), at transaktionerne omhandlet i denne meddelelse bl.a. er indgået som led i A.P. Møller - Mærsk A/S’, CVR-nr. 22756214, udbud af aktier i Selskabet, som nærmere beskrevet i A.P. Møller - Mærsk A/S’ selskabsmeddelelse af 19. marts 2015 (”Udbuddet”). I henhold til tidsplanen for Udbuddet gennemføres transaktionerne senest den 8. april 2015.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ("A.P. Møller Fonden"), CVR-nr. 11666779, Esplanaden 50, 1263 København K, meddeler hermed følgende:
  • Den 30. marts 2015 har A.P. Møller - Mærsk A/S forpligtet sig til på de i Udbuddet angivne vilkår at afhænde 186.045.667 aktier med en pålydende værdi af DKK 10 (samlet nominelt DKK 1.860.456.670) i Selskabet, svarende til i alt 18,45 % af den samlede udstedte aktiekapital og 18,45 % af det samlede antal stemmerettigheder. Efter afhændelsen besidder A.P. Møller - Mærsk A/S 1,60 % af den samlede udstedte aktiekapital og 1,60 % af det samlede antal stemmerettigheder i Selskabet.

  • A.P. Møller Fonden ejer 100 % af aktierne i A.P. Møller Holding A/S, CVR-nr. 25679288, som ejer 41,51 % af den samlede aktiekapital (eksklusiv egne aktier) og 51,23 % af det samlede antal stemmerettigheder (eksklusiv egne aktier) i A.P. Møller - Mærsk A/S. A.P. Møller Fonden og A.P. Møller Holding A/S besidder dags dato og således forud for ovennævnte afhændelse tilsammen direkte og indirekte (inklusive de af A.P. Møller - Mærsk A/S ejede aktier) 232.218.376 aktier med en pålydende værdi af DKK 10 (samlet nominelt DKK 2.322.183.760) i Selskabet, svarende til i alt 23,03 % af den samlede udstedte aktiekapital og 23,03 % af det samlede antal stemmerettigheder i Selskabet.

  • Den 30. marts 2015 har APMH Invest A/S, CVR-nr. 36533846, erhvervet ret til at modtage 201.724.001 aktier med en pålydende værdi af DKK 10 (samlet nominelt DKK 2.017.240.010) til en kurs på DKK 177,27 pr. aktie af DKK 10 i Selskabet, svarende til i alt 20,00 % af den samlede udstedte aktiekapital og 20,00 % af det samlede antal stemmerettigheder, heraf erhverves 30.009.205 aktier med en pålydende værdi af DKK 10 (samlet nominelt DKK 300.092.050) fra A.P. Møller Holding A/S og 171.714.796 aktier erhverves fra A.P. Møller - Mærsk A/S. Forud herfor besad APMH Invest A/S ingen aktier i Selskabet.

  •  A.P. Møller Holding A/S ejer 100 % af aktierne i APMH Invest A/S. A.P. Møller Holding A/S og dets 100 % ejer A.P. Møller Fonden besidder således efter gennemførelsen af ovennævnte transaktioner tilsammen indirekte (inklusive de af A.P. Møller - Mærsk A/S ejede aktier) 217.887.505 aktier med en pålydende værdi af DKK 10 (samlet nominelt DKK 2.178.875.050) i Selskabet, svarende til i alt 21,60 % af den samlede udstedte aktiekapital og 21,60 % af det samlede antal stemmerettigheder i Selskabet.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00