Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank foretager nedskrivning af goodwill i årsregnskabet for 2015

Selskabsmeddelelse nr. 50/2015

Danske Bank har foretaget sin ordinære gennemgang af goodwill. På denne baggrund har banken besluttet at foretage en nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver på omkring 4,5 mia. kr. før skat i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2015. Nedskrivningen vil reducere egenkapitalen med omkring 4,4 mia. kr., idet skatteeffekten er opgjort til 0,1 mia. kr. Dette skal ses i forhold til en egenkapital på 150,1 mia. kr., en værdi af goodwill på 9,5 mia. kr. og en værdi af andre immaterielle aktiver på 1,6 mia. kr. pr. 30. september 2015.

Nedskrivningen vedrører bankens aktiviteter i Finland og Nordirland og skyldes primært en forventning om lavere renter på lang sigt og et øget kapitalbehov i Finland og Nordirland. ”Nedskrivningen sker ud fra en langsigtet vurdering og er derfor ikke relateret til den forventede kortsigtede udvikling i vores forretningsenheder i Finland og Nordirland. Desuden er nedskrivningen af teknisk karakter, og den vil ikke påvirke bankens regulatoriske kapital og likviditet,” siger Henrik Ramlau-Hansen, økonomidirektør i Danske Bank.

Danske Bank bekræfter samtidig forventningerne til helårsresultatet for 2015 på over 16 mia. kr. (jf. delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2015), når der ses bort fra resultateffekten af nedskrivningen.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00