Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktietilbagekøb i Danske Bank

Selskabsmeddelelse nr. 1/2016

Som det fremgår af Danske Banks årsrapport for 2015, har bestyrelsen i Danske Bank A/S besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 9 mia. kr. Programmet svarer ved seneste lukkekurs til 50 mio. aktier og vil blive gennemført i perioden fra 4. februar 2016 til senest 3. februar 2017.

Formålet med tilbagekøbet er at tilpasse aktiekapitalen, så den bedre afspejler bankens kapitalmålsætning.

Banken havde pr. 31. december 2015 en egentlig kernekapitalprocent på 16,1 pct. og en solvensprocent på 21,0 pct. og har siden 2012 opfyldt kapitalmålsætningen om en egentlig kernekapitalprocent på mindst 13 pct. og en solvensprocent på mindst 17 pct.

Aktietilbagekøbet iværksættes inden for den bemyndigelse, som Danske Banks generalforsamling har givet bestyrelsen pr. 18. marts 2015. Det maksimale antal aktier, der kan erhverves under programmet, må dog max. udgøre 10 pct. af den samlede aktiekapital. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2017 foreslå, at de tilbagekøbte aktier annulleres.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet ”Safe Harbour-forordningen”. Tilbagekøbet vil ske gennem Danske Bank.

Banken kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen.

Nærmere retningslinjer
Følgende retningslinjer gælder for aktietilbagekøbet:
 • Der vil ikke under aktietilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser: (i) kursen på den sidste uafhængige handel og (ii) det højeste foreliggende uafhængige tilbud på Nasdaq Copenhagen.
 • Det maksimale antal aktier, der kan tilbagekøbes på én enkelt handelsdag, vil svare til 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktierne i løbet af de 20 forudgående dage på Nasdaq Copenhagen.

Så længe aktietilbagekøbsprogrammet løber, vil Danske Bank i begyndelsen af hver uge oplyse antallet og værdien af tilbagekøbte aktier i en selvstændig selskabsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen.

Kontakt 

 • Henrik Ramlau-Hansen

  CFO

  Phone: +45 45 14 14 00
 • Christoffer Møllenbach

  Head of Group Treasury

  Phone: +45 45 14 63 60
  Mobile: +45 21 55 10 52
  Email: chm@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

 • Kenni Leth

  Pressechef

  Phone: +45 45 14 14 00
  Email: let@danskebank.dk

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.