Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2016

Selskabsmeddelelse nr. 8/2016

På Danske Banks ordinære generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 blev

  • årsrapporten for 2015 og forslag til overskudsdisponering godkendt
  • Ole Andersen, Urban Bäckström, Jørn P. Jensen, Rolv Erik Ryssdal, Carol Sergeant, og Trond Ø. Westlie genvalgt til bestyrelsen, og Lars-Erik Brenøe samt Hilde Tonne valgt til bestyrelsen
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor
  • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt
  • forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier godkendt
  • bestyrelseshonorarer for 2016 godkendt aflønningspolitik (Remuneration policy) godkendt, og det nuværende loft for fratrædelsesgodtgørelser i aflønningspolitikken på maksimalt to års fast løn blev videreført uændret.

Generalforsamlingen forkastede forslag fra en række aktionærer om

  • at banken skal stoppe nye investeringer i ikke-vedvarende energi
  • at banken skal støtte indførelsen af skat på spekulation (FTT-skat)
  • at banken skal oprette flere elevpladser
  • at banken skal rekruttere m.v. uden hensyntagen til køn og alder

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Ole Andersen som formand for bestyrelsen og Trond Ø. Westlie som næstformand.

Sammensætningen af bestyrelseskomitéerne vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance.

Med venlig hilsen
Danske Bank Bestyrelsessekretariatet

Frederik Bjørn Lars-Johan Sandvik

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.