Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Storaktionærmeddelelse - Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 60/2016

Med henvisning til § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer oplyses det hermed, at Danske Bank per 28. december 2016, gennem direkte og indirekte besiddelser, råder over 49.190.965 aktier i Danske Bank A/S, svarende til 5,0004 pct. af aktierne og stemmerettighederne i Danske Bank A/S.

Besiddelsen af egne aktier kan for størstedelen henføres til det aktietilbagekøbs-program på 9 mia. kr., som Danske Bank igangsatte den 4. februar 2016. Programmet, som er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 1 af 2. februar 2016, vil være gennemført senest den 3. februar 2017.

Bestyrelsen forventer at indstille til generalforsamlingen i 2017, at de tilbagekøbte aktier annulleres.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.