Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser

Selskabsmeddelelse nr. 53/2017

Danske Bank A/S er i dag ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris blevet sigtet i forbindelse med efterforskning af mistanke om hvidvask forbundet med transaktioner udført af kunder i Danske Bank Estland i perioden 2008-2011.

”Efterforskningen drejer sig om historiske forhold i Danske Bank Estland. Efterforskningen omhandler transaktioner på ca. 15 mio. euro, der i løbet af 2008 til 2011 blev overført til Frankrig af tidligere kunder i Danske Bank Estland. Kunderne var en del af porteføljen af udenlandske kunder i Danske Bank Estland (dvs.”non-resident” kunder), en portefølje, som vi siden da har lukket ned for. Vi har ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at sige, om der var tale om beløb, der stammede fra ulovlige aktiviteter. Vi ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, så længe den efterforskes”, siger chefjurist Flemming Pristed, Danske Bank.

Transaktionerne indgår som en del af Danske Banks igangværende undersøgelse af forholdene i den estiske filial, som beskrevet i pressemeddelelse af 21. september 2017. Undersøgelsen omfatter gennemgang af kunder og transaktioner i perioden 2007-2015. I forbindelse med undersøgelsen samarbejder vi naturligvis med de relevante myndigheder og indberetter eventuelle yderligere forhold.

Sigtelsen lyder - i dansk oversættelse:

”Vi har informeret den juridiske enhed Danske Bank A/S om, at den sigtes for følgende forhold:

Organiseret hvidvaskning af beløb fra skattesvig og bedrageri ved, i Frankrig og i udlandet (navnlig i Estland), i perioden 1. januar 2008 til 22. juli 2011 (datoen for lukningen af [selskabs] konto), gennem talrige transaktioner at have ydet hjælp til anbringelser, sløring eller konvertering af det direkte eller indirekte provenu af kriminelle handlinger ved åbning af transitkonti beregnet til indsætning af penge fra organiseret bedrageri og skattesvig, og ved at tillade, at talrige transaktioner blev debiteret disse konti under dække af modregning, uden at der var nogen økonomisk berettigelse, for ca. 15 millioner EUR [navne på 14 konkrete selskaber udeladt], sammen med den omstændighed, at disse forhold blev begået på organiseret vis og ved anvendelse af talrige mellemled, idet transaktionerne ikke havde andet formål end at skjule destinationen for de uretmæssigt tilegnede midler og drage fordel af dem i udlandet efter hvidvaskning af pengene i uigennemsigtige kredsløb.

Forholdene straffes efter §§ 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-7, 324-8 og 324-9 i straffeloven.”


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.