Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ændring i antal stemmer og selskabskapital

Selskabsmeddelelse nr. 26/2017

På den ordinære generalforsamling i Danske Bank A/S den 16. marts 2017 blev det besluttet at nedsætte bankens aktiekapital med nominelt 468.851.130 kr. ved annullering af 46.885.113 aktier af bankens beholdning af egne aktier. Som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 23 af 25. april 2017 blev kapitalnedsættelsen gennemført og registreret den 24. april 2017.

Med henvisning til § 10 i bekendtgørelse nr. 1256 af 9. december 2016 om udstederes oplysningsforpligtelser kan vi derfor oplyse, at Danske Bank A/S’ samlede aktiekapital dags dato udgør nominelt 9.368.227.220 kr., svarende til 936.822.722 aktier à 10 kr. og 936.822.722 stemmer.

Danske Bank A/S

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.