Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedrørende ændring af bestyrelsen

Selskabsmeddelelse nr. 61/2018

Danske Bank A/S har i dag modtaget en anmodning fra A.P. Møller Holding A/S om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, jf. selskabets vedtægter § 8, stk. 2, med henblik på valg af to nye medlemmer til bestyrelsen. Det fremgår af anmodningen, at A.P. Møller Holding A/S i den forbindelse nominerer Karsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri og Jan Thorsgaard Nielsen, investeringsdirektør i A.P. Møller Holding A/S som kandidater til bestyrelsen i Danske Bank A/S.

Bestyrelsen vil hurtigst muligt og inden for den vedtægtsbestemte frist på to uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Efter drøftelser med flere større aktionærer og i lyset af bankens nuværende situation har bestyrelsen drøftet den rette fremtidige sammensætning af bestyrelsen og er enige i, at der er behov for ekstraordinære og vidtgående forandringer som led i opgaven med at genetablere tillid hos alle bankens interessenter. Bestyrelsesformand Ole Andersen meddelte allerede på pressemødet den 19. september 2018 sin intention om at udtræde af bestyrelsen.

Ole Andersen og formand for revisionskomiteen Jørn P. Jensen har meddelt, at de i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling ønsker at udtræde af bestyrelsen. Samtidig har næstformand Carol Sergeant og Rolv Erik Ryssdal meddelt, at de ikke vil søge genvalg på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2019, men de bliver i bestyrelsen indtil da, hvorved der sikres en forsvarlig overlevering til den nye bestyrelse.

”Set i lyset af bankens situation, deler jeg og den øvrige bestyrelse A. P. Møller Holding A/S’ opfattelse af, at der er brug for en afklaring af bankens fremtidige ledelse og sammensætningen af bestyrelsen så hurtigt som muligt.

Bestyrelsen bakker fuldt op om begge de foreslåede kandidater, der med baggrund i hver deres kompetencer og erfaringer vil kunne yde et betydeligt bidrag til bankens videre udvikling, herunder den særlige vigtige opgave i at genetablere tillid hos alle bankens interessenter,”
siger formand Ole Andersen.

Bestyrelsen har allerede igangsat arbejdet med at identificere to yderligere kandidater til valg som medlemmer af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling til marts 2019.

Bestyrelsen arbejder på ansættelsen af en permanent administrerende direktør.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.