Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ekstraordinære generalforsamling 2018

Selskabsmeddelelse nr. 65/2018

På Danske Banks ekstraordinære generalforsamling fredag den 7. december 2018 blev Karsten Dybvad og Jan Thorsgaard Nielsen valgt til bestyrelsen.

Samtidig udtrådte bestyrelsesformand Ole Andersen og formand for revisionskomitéen Jørn P. Jensen begge af bestyrelsen, jf. selskabsmeddelelse af 6. november 2018.

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Dybvad som formand for bestyrelsen og Carol Sergeant og Jan Thorsgaard Nielsen som næstformænd.

Sammensætningen af bestyrelseskomitéerne vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance.

Med venlig hilsen
Danske Bank
BestyrelsessekretariatNethe Rosa Hjørland

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.