Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danica Pension sælger pensionsaktiviteterne i Sverige

Selskabsmeddelelse nr. 66/2018

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, der er en del af Danske Bank-koncernen, har indgået aftale med et investorkonsortium bestående af den nordiske kapitalfond Polaris og den tyske kapitalfond Acathia om overtagelse af Danica Pension Försikringsaktiebolag (publ) (”Danica Pension Sverige”). I konsortiet sammen med Polaris og Acathia indgår de institutionelle investorer Sampension og Unigestion.

Der henvises til Danske Bank A/S’ selskabsmeddelelse nr. 64 af 6. december 2018.

Det er samtidig aftalt, at Danske Bank og Danica Pension Sverige fortsætter samarbejdet i Sverige om distribution af pensionsprodukter.

"Danica Pension Sverige har været i en stærk udvikling gennem en årrække og har skabt gode løsninger for vores kunder. Med denne transaktion fortsætter Danica Pension Sverige med nye ejere, der vil videreudvikle selskabet, hvilket har været vigtigt for os. Udover en attraktiv salgspris har vi sikret et fortsat stærkt samarbejde på pension mellem Danske Bank og Danica Pension Sverige til gavn for vores kunder i Sverige. Vi vil fortsat fokusere på at videreudvikle de bedste pensionsløsninger i Danmark og Norge, hvor der er mere ensartede forretningsmodeller og synergier på tværs af landene. Salget har ingen betydning for Danske Banks vækststrategi i de nordiske markeder, hverken overordnet eller inden for Wealth Management området, hvor vi oplever god vækst", siger bankdirektør Jacob Aarup-Andersen, Danske Bank.

Danica Pension Sverige, har ca. 60 medarbejdere, 150.000 privatkunder og 15.000 virksomhedskunder.

Der er aftalt en pris på ca. SEK 2,6 mia. svarende til ca. DKK 1,9 mia., hvoraf ca. SEK 2,35 mia. udgør kontant betaling og resten er i form af et gældsbrev fra sælger. Der forventes ingen resultatpåvirkning for Danske Bank A/S for 2018, da købesummens betaling afventer handlens afslutning.

Handlen er betinget af godkendelse fra de relevante myndigheder. Endelig godkendelse forventes i løbet af 1. halvår 2019.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.