Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2018

Selskabsmeddelelse nr. 18/2018

På Danske Banks ordinære generalforsamling torsdag den 15. marts 2018 blev

 • årsrapporten for 2017 og forslag til overskudsdisponering godkendt
 • Ole Andersen, Lars-Erik Brenøe, Jørn P. Jensen, Rolv Erik Ryssdal, Carol Sergeant og Hilde Tonne genvalgt til bestyrelsen, og Jens Due Olsen samt Ingrid Bonde valgt til bestyrelsen
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om:
  1. nedsættelse af Danske Banks aktiekapital, jf. vedtægternes § 4, stk. 1, godkendt
  2. forlængelse og reduktion af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for aktionærerne, jf. vedtægternes § 6, stk. 1-3, godkendt
  3. forlængelse og reduktion af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne, jf. vedtægternes § 6, stk. 5-7, godkendt
  4. sletning af vedtægternes § 15, stk. 4, om en aldersgrænse på 70 år for medlemmer af bestyrelsen, godkendt
  5. forhøjelse af det maksimale antal medlemmer af direktionen, jf. vedtægternes § 19, stk. 1, godkendt

 • bestyrelsens forslag om fornyelse og forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier godkendt
 • bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2018 godkendt
 • bestyrelsens forslag til justering af den eksisterende aflønningspolitik (Remuneration Policy) godkendt. 

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Ole Andersen som formand for bestyrelsen og Carol Sergeant som næstformand.

Sammensætningen af bestyrelseskomitèerne vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance.


Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat

Nethe Rosa Hjørland

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.