Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S donerer 1,5 mia. kr. og nedjusterer forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 54/2018

Bestyrelsen og direktionen i Danske Bank A/S har tidligere i år tilkendegivet, at banken ikke ønsker at drage økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner, der har fundet sted i non-resident porteføljen i bankens estiske filial i perioden fra 2007 til 2015.

Da banken ikke er i stand til fastlægge det præcise omfang af mistænkelige transaktioner foretaget af non-resident kunder i Estland i den pågældende periode, har bestyrelsen besluttet at donere bruttoindtægterne på kunderne fra 2007-2015, svarende til et estimeret beløb på 1,5 mia. kr., til en uafhængig fond, der vil blive oprettet med det formål at støtte tiltag til bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, blandt andet i Danmark og Estland.

Donationen på 1,5 mia. kr. vil blive udgiftsført i 3. kvartal 2018.

Der forventes nu et resultat for 2018 på 16-17 mia. kr. Forventningen afspejler – udover donationen af de 1,5 mia. kr. – en fortsat svag udvikling i handelsindtægterne. Ved aflæggelsen af halvårsregnskabet for første halvår 2018 var forventningen for året et resultat i den lavere ende af et spænd på 18-20 mia. kr.

Forventningerne er fortsat forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.