Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S nedjusterer og forventer et resultat efter skat for 2018 på omkring 15 mia. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 67/2018

Forventningerne for 2018 nedjusteres til et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr., hvor vi tidligere forventede et resultat for året på 16-17 mia. kr.

Nedjusteringen skal ses i lyset af udfordrende forhold på de finansielle markeder i 4. kvartal 2018. Det har især påvirket handelsindtægter på obligationsmarkederne negativt, men også de performancerelaterede gebyrer er negativt påvirket. Derudover er Non-core påvirket negativt af en værdijustering på 0,2 mia. kr. Forventninger til alle øvrige poster, herunder nettorenteindtægter, er uændrede.

”Justeringen af forventningerne skyldes primært, at de vanskelige forhold på de finansielle markeder, som vi oplevede i de første tre kvartaler af 2018, er yderligere forværret i fjerde kvartal. Udviklingen i den underliggende forretning er fortsat god. Indlån er på et fortsat stabilt niveau, mens vi oplever udlånsvækst, især i Norge og Sverige, hvor væksten blandt andet er drevet af partnerskabsaftaler. I Danmark er udviklingen i kerneforretningen fortsat stabil ”, udtaler CFO Christian Baltzer.

Forventningerne er fortsat forbundet med usikkerhed.

Danske Bank offentliggør årsrapport for 2018 den 1. februar 2019.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.