Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Storaktionærmeddelelse – Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 28/2018

Med henvisning til § 31 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Danske Bank pr. 20. april 2018, gennem direkte og indirekte besiddelser, råder over 14.345.502 aktier i Danske Bank A/S, svarende til 1,60 pct. af det samlede antal aktier i Danske Bank A/S. Danske Bank råder pr. 20. april 2018 over 16.882.233 stemmer i Danske Bank A/S, svarende til 1,88 pct. af det samlede antal stemmer.

Reduktionen i besiddelsen af egne aktier kan for størstedelen henføres til den kapitalnedsættelse ved annullering af 40.874.101 egne aktier, som er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 26 af 18. april 2018. De nu annullerede aktier er købt under det aktietilbagekøbsprogram, Danske Bank igangsatte den 2. februar 2017 og afsluttede den 31. januar 2018.


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.