Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ændring i antal stemmer og selskabskapital

Selskabsmeddelelse nr. 29/2018

På Danske Bank A/S’ ordinære generalforsamling den 15. marts 2018 blev det besluttet at nedsætte bankens aktiekapital med nominelt 408.741.010 kr. fra nominelt 9.368.277.220 kr. til nominelt 8.959.536.210 kr. ved annullering af 40.874.101 egne aktier a nominelt 10 kr. Som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 26 af 18. april 2018 blev kapitalnedsættelsen gennemført og registreret samme dag.

I forlængelse af ovenstående skal det med henvisning til § 32 i lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018 om kapitalmarkeder oplyses, at Danske Bank A/S’ samlede aktiekapital dags dato udgør nominelt 8.959.536.210 kr., svarende til 895.953.621 aktier a nominelt 10 kr. og 895.953.621 stemmerettigheder.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.