Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S ændrer direktionen og justerer organisationen

Selskabsmeddelelse nr. 16/2019

Danske Bank har udnævnt to nye medlemmer af direktionen, Stephan Engels og Berit Behring. Samtidig forlader direktionsmedlemmerne Jim Ditmore, Frederik Gjessing Vinten og Christian Baltzer deres stillinger. Direktør Jacob Aarup-Andersen får nyt ansvarsområde.

Derudover justeres organisationen, idet Group Development opløses, og de fleste af udviklings-aktiviteterne flyttes ud i bankenhederne med henblik på at bringe dem tættere på kunderne og skabe en enklere og mere effektiv organisation. Private Banking-aktiviteterne, der har været en del af Wealth Management, flyttes ligeledes ud i bankenhederne for at sikre en større sammenhæng mellem vores forskellige banktilbud. Direktionens engelske benævnelse vil fremover være Executive Leadership Team.

Stephan Engels ny CFO. Christian Baltzer fratræder
Stephan Engels er udnævnt til Chief Financial Officer og nyt medlem af direktionen. Han har siden 2012 været CFO i Commerzbank. Han forventes at tiltræde i april 2020. Christian Baltzer, der har været Chief Financial Officer siden 2018, forlader sin stilling i banken.

Jacob Aarup-Andersen chef for Banking DK
Indtil Stephan Engels tiltræder i Danske Bank, vil nuværende chef for Wealth Management Jacob Aarup-Andersen varetage stillingen som CFO, hvorefter han bliver chef for de danske bankaktiviteter (Banking DK).

Berit Behring chef for Wealth Management
Berit Behring udnævnes til chef for Wealth Management og nyt medlem af direktionen. Berit Behring har været ansat i Danske Bank i Sverige siden 2007, de seneste to år som landechef. Berit Behring får også ansvaret på koncernniveau for vores Societal Impact & Sustainability-aktiviteter og Danske Bank i Nordirland. Berit Behring vil samtidig med sine nye ansvarsområder midlertidigt varetage jobbet som landechef i Sverige, indtil en afløser er udnævnt.

Jim Ditmore fratræder. Ny COO rekrutteres
Jim Ditmore, der har været chef for Group Services & Group IT (Chief Operating Officer) siden 2014, forlader sin stilling. Banken har igangsat en proces med henblik på at finde en afløser, og indtil en sådan er på plads, vil COO-området blive ledet af CEO Chris Vogelzang.

Group Development opløses. Frederik Gjessing Vinten fratræder
Som konsekvens af at Group Development opløses, fratræder Frederik Gjessing Vinten sin stilling som chef for Group Development og medlem af direktionen, en stilling han har haft siden 2018. Frederik Gjessing Vinten vil blive i banken indtil midten af november med henblik på at sikre en god overlevering og bidrage til afslutningen af en række opgaver.

”Jeg er glad for at kunne præsentere to nye stærke medlemmer af direktionen. Stephan Engels, der bliver vores nye Chief Financial Officer, kommer med stærke eksekveringskompetencer og ledelsesmæssig erfaring fra blandt andet banksektoren. Berit Behring har leveret en række stærke resultater i sine 12 år i Danske Bank, senest som landechef i Sverige, hvor hun har stået i spidsen for en succesfuld vækststrategi, der har gjort Danske Bank til en betydelig udfordrer på markedet. Jeg er ikke i tvivl om, at de begge, sammen med den øvrige ledelse, vil kunne yde væsentlige bidrag til bankens fremtidige udvikling,” siger CEO Chris Vogelzang. ”Samtidig siger jeg tak til Frederik Gjessing Vinten for en dedikeret indsats i forskellige stillinger i banken gennem flere år, hvor han har spillet en nøglerolle i forhold til en række vigtige initiativer og udviklingen af bankens strategi. Også tak til Jim Ditmore for hans indsats gennem de seneste fem år, der har skabt en stærk platform for den fremtidige drift og it-udvikling. Og tak til Christian Baltzer for hans bidrag det seneste år på CFO-området og på tværs af banken.”

Den nye organisation træder i kraft per dags dato og vil afspejles i regnskaberne senest i årsrapporten for 2019.

Danske Banks direktion
Danske Banks direktion består herefter af følgende medlemmer:

Chris Vogelzang, CEO og midlertidig COO
Berit Behring, chef for Wealth Management (ny)
Carsten Rasch Egeriis, Chief Risk Officer
Glenn Söderholm, chef for Banking Nordic og midlertidig chef for Banking DK
Jacob Aarup-Andersen, midlertidig Chief Financial Officer, derefter chef for Banking DK
Jakob Groot, chef for Corporates & Institutions
Philippe Vollot, Chief Compliance Officer


Stephan Engels forventes at tiltræde som Chief Financial Officer og medlem af direktionen i april 2020.

Se også vedhæftede CV for Stephan Engels og Berit Behring.

Danske Bank


Download CV Berit Behring
Download CV Stephan Engels

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.