Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sigtet i efterforskning i Frankrig

Selskabsmeddelelse nr. 2/2019

Danske Bank A/S er i dag blevet sigtet (”mise en examen”) af en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris i forbindelse med en efterforskning af mistanke om hvidvask i forbindelse med visse transaktioner i den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident-porteføljen) i Danske Banks filial i Estland i perioden 2007-2014. Efterforskningen omfatter transaktioner for et beløb på omkring 21,6 mio. euro. Med sigtelsen følger et krav om en sikkerhedsstillelse på 10,8 mio. euro.

Den nedlukkede portefølje af non-resident-kunder er nærmere beskrevet i ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” af 19. september 2018 udarbejdet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle (”rapporten”). Selvom rapporten viste fejl og mangler, herunder langsom og utilstrækkelig håndtering af forhold i forbindelse med situationen i Estland, så har undersøgelsen af den nedlukkede portefølje af non-resident-kunder ikke konstateret forhold, der giver grundlag for at konkludere, hvorvidt hvidvask, skatteunddragelse eller andre kriminelle handlinger har fundet sted.

Danske Bank blev i første omgang sigtet i Frankrig den 11. oktober 2017. Den 25. januar 2018 blev Danske Banks status i efterforskningen ændret til såkaldt ”assisteret vidne” (”témoin assisté”). Efterfølgende har Danske Bank offentliggjort rapporten, der nu indgår i efterforskningen i Frankrig.

Ordlyden af sigtelsen er gengivet nedenfor.

Danske Bank vil fortsat samarbejde med de franske myndigheder.

Også tilgængelig på danskebank.com
Selskabsmeddelelse nr. 53 af 11. oktober 2017:
Danske Bank sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskregler.
Selskabsmeddelelse nr. 6 af 25. januar 2018:
Danske Bank ikke længere sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser.
”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” af 19. september 2018.

Sigtelsen i dansk oversættelse

Organiseret hvidvask af provenu fra skattesvig:
For medvirken, i Frankrig og i udlandet (navnlig i Estland og i Luxembourg) i perioden fra 2007 (fra 1. februar og frem) til 2014, i talrige transaktioner omfattende investering, sløring eller konvertering af det direkte eller indirekte provenu af kriminelle handlinger gennem åbning af falske transitkonti beregnet til indsætning af pengesummer fra organiseret skattesvig og ved at tillade debitering af disse konti med talrige transaktioner under dække af modregning uden nogen form for økonomisk berettigelse,
i nærværende sag følgende konti [navn udeladt] og [navn udeladt] til fordel for et fransk selskab under ledelse af [navn udeladt] ([navn udeladt] i alt EUR 16.339.849) og offshore-selskaber med konti i Luxemburg med [navn udeladt] som den reelle ejer ([navn udeladt] i alt EUR 1.175.520 og USD 1.360.508), [navn udeladt] i alt EUR 2.951.567 (bilag D 539, D 583) og til fordel for andre selskaber og virksomheder i Frankrig (i alt EUR 574.185),
idet forholdene er begået på organiseret vis gennem anvendelse af talrige agenter, har disse transaktioner ikke haft andet formål end at skjule slutdestinationen for de uretmæssigt tilegnede midler og gøre det muligt for modtagerne at anvende disse i udlandet efter hvidvaskning i uigennemsigtige kredsløb, forhold, der er omfattet af og straffes efter §§ 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-7, 324-8 og 324-9 i straffeloven.Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.