Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S nedjusterer og forventer et resultat efter skat for 2019 på 13-15 mia. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 14/2019

Forventningerne for 2019 nedjusteres til et resultat efter skat på 13-15 mia. kr., hvor vi tidligere forventede et resultat for året på 14-16 mia. kr. Samtidig har vi justeret vores forventninger til omkostningerne til 25,5-26 mia. kr. mod tidligere ”på omtrent samme niveau som i 2018”.

”Nedjusteringen er baseret på ændringer i vores forventninger til andet halvår i år. Vi forventer nu, at det generelt svage momentum i indtægterne vil fortsætte. Denne udvikling skyldes primært pres på marginalerne og vilkår på de finansielle markeder, som de svage handelsindtægter i andet kvartal viser. Dertil kommer øgede omkostninger til compliance og hvidvaskbekæmpelse. På baggrund af den svage finansielle udvikling vil vi senere på året vende tilbage med en opdatering vedrørende initiativer til forbedring af de finansielle resultater på længere sigt,” udtaler CFO Christian Baltzer.

Om udviklingen i 2. kvartal 2019 kan vi på nuværende tidspunkt oplyse, at vi på baggrund af de foreløbige tal forventer et resultat efter skat på ca. 4,0 mia. kr. Indtægter i alt forventes at blive på ca. 11,5 mia. kr., herunder handelsindtægter på ca. 0,8 mia. kr., og omkostningerne på ca. 6,7 mia. kr. Kreditkvaliteten er fortsat god, og vi forventer nedskrivninger i 2. kvartal 2019 på ca. 0,1 mia. kr.

Tallene for 2. kvartal 2019 er foreløbige. De endelige tal vil fremgå af Danske Banks rapport for 1. halvår 2019, der som planlagt offentliggøres torsdag den 18. juli 2019. Indtil da har vi ikke yderligere kommentarer til regnskabet.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.