Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank lukker bankaktiviteter i Baltikum og Rusland

Selskabsmeddelelse nr. 4/2019

Som følge af sagen om mistænkelige transaktioner i Estland i 2007-2015 har det estiske tilsyn påbudt Danske Bank at indstille bankaktiviteterne i Estland, og det har banken accepteret at gøre.

”Vi anerkender, at den alvorlige sag om mulig hvidvask i Estland har været en belastning for det estiske samfund, og at det estiske tilsyn på den baggrund finder det bedst, at vi indstiller bankaktiviteterne i landet. Vi er kede af at skulle forlade Estland på den baggrund, men forstår den alvor, som tilsynet ser på sagen med og lukker som ønsket ned for de tilbageværende aktiviteter. Vi vil fortsat samarbejde med de estiske og andre relevante myndigheder”, siger midlertidig administrerende direktør Jesper Nielsen.

De seneste år har Danske Bank øget indsatsen på anti-hvidvask området betydeligt.

Afvikling af aktiviteterne i Letland, Litauen og Rusland
Uafhængigt af meddelelsen fra det estiske tilsyn har Danske Bank som følge af vores strategi om at fokusere på de nordiske kernemarkeder gennem længere tid overvejet vores tilbageværende aktiviteter i Estland, Letland og Litauen samt aktiviteterne i Rusland og har nu besluttet at afvikle disse.

Dette gælder dog ikke Danske Banks shared services center i Litauen, der har ansvaret for en række administrative funktioner for banken, og som fortsætter uændret.

”Vi har de senere år haft en strategi om at fokusere på de nordiske kernemarkeder og har i den forbindelse også neddroslet aktiviteterne i Baltikum. Beslutningen om helt at afvikle vores aktiviteter i Baltikum og Rusland er i overensstemmelse med denne strategi. I tæt samarbejde med de relevante myndigheder vil vi vil sørge for, at nedlukningen kommer til at ske på en måde, hvor vi tilgodeser kundernes og medarbejdernes behov bedst muligt”, siger Jesper Nielsen.

I 2015 indgik banken aftale om salg af privatkundeforretningen i Litauen og Letland til Swedbank, og i 2018 blev det besluttet, at banken fremover i de baltiske lande udelukkende ville betjene datterselskaber af bankens nordiske kunder og globale selskaber med betydelige nordiske aktiviteter. Alle øvrige bankaktiviteter blev overført til bankens Non-core enhed med henblik på afvikling eller frasalg.

Beslutningen har ingen betydning for forventningerne til 2019.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.