Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier

Selskabsmeddelelse nr. 9/2019

På Danske Bank A/S’ ordinære generalforsamling den 18. marts 2019 blev det besluttet at nedsætte bankens aktiekapital med nominelt 337.690.000 kr. fra nominelt 8.959.536.210 kr. til nominelt 8.621.846.210 kr. ved annullering af 33.769.000 egne aktier a nominelt 10 kr. Bestyrelsen har dags dato besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen, og kapitalnedsættelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen.

I forlængelse af ovenstående skal det med henvisning til § 32 i lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018 om kapitalmarkeder oplyses, at Danske Bank A/S’ samlede aktiekapital dags dato udgør nominelt 8.621.846.210 kr., svarende til 862.184.621 aktier af nominelt 10 kr. og 862.184.621 stemmerettigheder.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.