Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Jens Due Olsen træder ud af Danske Banks bestyrelse

Selskabsmeddelelse nr. 4/2020

Jens Due Olsen udtræder pr. dags dato af Danske Bank A/S’ bestyrelse.

Jens Due Olsen, der har været medlem af bestyrelsen siden den 15. marts 2018, ville efter eget ønske have været udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med Danske Banks ordinære generalforsamling, der skulle have fundet sted den 17. marts 2020, men blev udskudt på grund af usikkerhed om, hvorvidt afvikling kunne ske i overensstemmelse med de danske myndigheders sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer (jf. selskabsmeddelelse nr. 2 af 16. marts 2020).

”Når beslutningen om at forlade bestyrelsen er taget, men ikke kan gennemføres på vanlig vis grundet den ekstraordinære situation, vi er i, synes jeg, det er rigtigst, at jeg alligevel overlader mine arbejdsopgaver til andre bestyrelsesmedlemmer, der også vil være en del af bestyrelsen fremadrettet. Jeg har været glad for at kunne bidrage til bestyrelsens arbejde i en krævende periode, men ønsker nu at koncentrere mig om andre opgaver,” siger Jens Due Olsen.

Nuværende næstformand Jan Thorsgaard Nielsen overtager Jens Due Olsens post som formand for revisionsudvalget.

”Jeg har fuld forståelse for Jens’ beslutning og vil gerne sige ham tak for hans dedikerede indsats i bestyrelsesarbejdet og som formand for revisionsudvalget. Jeg glæder mig over, at vi har nye kandidater til bestyrelsen og ser frem til, at vi kan gennemføre generalforsamling og valget til bestyrelse, så snart det er muligt,” siger bestyrelsesformand Karsten Dybvad.

Danske Bank

Bestyrelsen

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.