Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver meddeler Danske Bank A/S, at man ikke tager yderligere skridt imod banken i relation til Estlandsagen

Selskabsmeddelelse nr. 12/2020

Kontoret for kontrol med udenlandske aktiver i det amerikanske finansministerium (the Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury – OFAC) har meddelt Danske Bank A/S, at undersøgelsen af banken i relation til Estlandsagen afsluttes uden yderligere skridt imod Danske Bank. OFAC er den amerikanske myndighed, der er ansvarlig for den civilretlige håndhævelse af amerikanske sanktioner. Afgørelsen udelukker ikke OFAC fra at tage fremtidige skridt, såfremt nye eller yderligere oplysninger måtte give anledning til, at undersøgelsen genoptages.

Som vi tidligere har kommunikeret, er Danske Bank fortsat genstand for både strafferetlige undersøgelser og myndighedsundersøgelser foretaget af myndighederne i Danmark, Frankrig og USA, herunder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), det amerikanske justitsministerium (U.S. Department of Justice (DOJ)) og den amerikanske børsmyndighed (the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)).

Tidshorisonten for undersøgelserne, deres udfald og den efterfølgende dialog med myndighederne kendes fortsat ikke. Det er desuden fortsat ikke muligt med pålidelighed at vurdere, hvornår der falder afgørelse i sagen, hvad afgørelsen vil indebære, og hvilket potentielt væsentligt beløb en aftale eller bøde vil lyde på.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.