Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2019

Selskabsmeddelelse nr. 5/2020

Danske Bank A/S’ bestyrelse har grundet den samfundsøkonomiske situation i forbindelse med COVID-19-pandemien besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2019.

Med beslutningen bakker bestyrelsen op om initiativer, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien, som beskrevet i vores selskabsmeddelelse nr. 3 af 23. marts 2020. Som en af Nordens største banker og den største bank i Danmark har Danske Bank en vigtig rolle i at bidrage til at begrænse de negative økonomiske konsekvenser for vores kunder og samfundet som helhed. Danske Bank er godt rustet til at bidrage til denne fælles indsats.

Bestyrelsen havde foreslået udbytte for 2019 på 8,5 kr. pr. aktie, svarende til 49 pct. af årets rapporterede resultat. Dette var i overensstemmelse med bankens udlodningspolitik om at udbetale 40-60 pct. af årets rapporterede resultat. Indstillingen om ikke at udbetale udbytte for 2019 ændrer ikke ved bankens generelle udlodningspolitik. Danske Bank er kapital- og likviditetsmæssigt i en stærk position, og bestyrelsen følger situationen tæt og vil udbetale overskydende kapital til aktionærerne, når den økonomiske effekt af pandemien er kendt.

Danske Banks ordinære generalforsamling skulle have været afholdt den 17. marts 2020. Vi følger, hvordan situationen udvikler sig, og vi vil indkalde til ordinær generalforsamling, så snart det er muligt.

Danske Bank

Bestyrelsen

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.