Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S bakker op om initiativer, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID 19, herunder revurdering af forslag om udbytte

Selskabsmeddelelse nr. 3/2020

COVID-19-pandemien udgør en alvorlig trussel mod samfundsøkonomien. Som en af Nordens største banker og som den største bank i Danmark har Danske Bank en vigtig rolle i at bidrage til at begrænse de negative økonomiske konsekvenser for vores kunder og samfundet som helhed.

Derfor offentliggjorde vi den 15. marts 2020 en række initiativer med henblik på at udvide støtten til og udvise udstrakt fleksibilitet overfor personer og virksomheder, der er ramt økonomisk af den ekstraordinære situation.

Tiltagene omfatter blandt andet udvidet adgang til overtræk, rateopdeling af ydelser samt forhøjelse og forlængelse af kreditfaciliteter. Desuden har vi suspenderet opkrævningen af negative renter resten af året for op til 90.000 mindre virksomheder, der har indskud under 500.000 kroner, samt tilbudt udskudt betaling af kreditkortforbrug.

Vi har allerede været i dialog med mange erhvervs- og privatkunder og vil fortsat følge situationen tæt og løbende overveje yderligere initiativer.

Den ekstraordinære situation kræver en fælles indsats fra alle dele af samfundet, og vi er glade for, at den danske regering og Folketinget samt Nationalbanken og Finanstilsynet har udvist stor handlekraft og iværksat en lang række initiativer med det formål at begrænse de økonomiske konsekvenser. I dag har regeringen og Finans Danmark desuden fremlagt en fælles erklæring med det formål at sikre, at disse initiativer får den ønskede effekt. Vi bakker fuldt og helt op om denne erklæring. Danske Bank A/S er kapital- og likviditetsmæssigt i en stærk position, der gør os godt rustet til at bidrage til denne fælles indsats.

Den 16. marts 2020 udsatte vi vores generalforsamling efter anbefaling fra Finanstilsynet på grund af usikkerhed om, hvorvidt afviklingen kunne ske i overensstemmelse med myndighedernes sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer. Indkaldelse til generalforsamlingen for 2020 vil finde sted, når det er muligt, og bestyrelsen vil løbende følge situationen tæt og revurdere, hvilket udbytte, den vil foreslå. Danske Bank har ingen igangværende aktietilbagekøbsprogrammer.

Danske Bank

Bestyrelsen

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.