Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S opjusterer forventningerne til årets resultat for 2023. Resultatet forventes nu at være på 20,5-21,5 mia. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 8/2023

Det forventede resultat for 2023 opjusteres til 20,5-21,5 mia. kr. Ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2023 den 27. oktober var det forventningen, at årets resultat for 2023 ville være på 19,5-20,5 mia. kr. 

Opjusteringen skyldes den fortsat stærke kreditkvalitet af udlånsporteføljen og forventningen om, at der ikke skal foretages betydelige nettonedskrivninger i 4. kvartal 2023. Således forventer vi nu, at nedskrivningerne for hele året vil ligge i størrelsesordenen 0,3 mia. kr., som det fremgår af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2023. 

”De makroøkonomiske vilkår har udviklet sig mere gavnligt end oprindeligt forventet. Den stærke kreditkvalitet understøttes af vores kunders solide økonomi og er baggrunden for opjusteringen. Trods en gunstigere udvikling i 2023 og nedskrivninger et godt stykke under et normaliseret niveau har vi fortsat en forsigtig tilgang, da udviklingen stadig er forbundet med stor usikkerhed. Således bekræfter vi de forudsætninger for nedskrivninger på udlån, som er en del af vores finansielle målsætninger for 2026,” siger CFO Stephan Engels. 

Endvidere vil vores årlige vurdering af skat fra tidligere år medføre en reduktion af skatteudgiften med 0,3-0,4 mia. kr. 

Forventningerne til de samlede indtægter og omkostninger for 2023 som anført i delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2023 er uændrede.  

De endelige tal for 2023 vil fremgå af Danske Banks årsrapport for 2023, der forventes offentliggjort fredag den 2. februar 2024, og på dette tidspunkt vil vi kunne kommentere nærmere på tallene. 
 
Kontaktpersoner:

Stefan Singh Kailay, pressechef, tlf. 45 14 14 00
Claus Ingar Jensen, chef for Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.