Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S opjusterer forventningerne til årets resultat for 2023. Resultatet forventes nu at være på 16,5-18,5 mia. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 3/2023

Det forventede resultat for 2023 opjusteres til 16,5-18,5 mia. kr. Ved offentliggørelsen af årets resultat for 2022 den 2. februar i år var det vores foreløbige forventning, at årets resultat for 2023 ville være på 15-17 mia. kr.

Efter en generelt turbulent periode for bankerne er vi tilfredse med vores resultater for 1. kvartal 2023. De gode finansielle resultater er skabt på baggrund af de stigende renter og høje handelsindtægter som følge af god kundeaktivitet i Large Corporates & Institutions. De gunstige forhold på de finansielle markeder har desuden haft en positiv effekt på indtjeningen fra forsikringsaktiviteter, og nedskrivningerne ligger fortsat på et meget lavt niveau i 1. kvartal. Vi fortsætter med at eksekvere vores strategi, og med udgangspunkt i en stærk balance og stærk kreditkvalitet fortsætter vi med at hjælpe vores kunder med at navigere i det usikre makroøkonomiske miljø, der hersker for tiden,” udtaler administrerende direktør Carsten Egeriis.

Resultat efter skat for 1. kvartal 2023 forventes på grundlag af foreløbige og ureviderede tal at være på ca. 5,1 mia. kr. Nettorenteindtægterne vil være på ca. 8 mia. kr., mens nettogebyrindtægterne vil være på ca. 2,9 mia. kr. Handelsindtægterne og indtjeningen fra forsikringsaktiviteter vil være på henholdsvis ca. 1,6 mia. kr. og 0,5 mia. kr. Omkostningerne vil udgøre ca. 6,3 mia. kr. Heri er indeholdt fortsat høje omkostninger til arbejdet med de historiske kundesager. Kreditkvaliteten er fortsat god, og nedskrivningerne for 1. kvartal 2023 vil derfor være på ca. 0,2 mia. kr.

Med hensyn til årets resultat for 2023 forventer vi fortsat, at indtægterne i vores kerneforretning vil stige, hovedsageligt på baggrund af højere nettorenteindtægter som følge af en yderligere normalisering af renteniveauet og vores fortsatte bestræbelser på at øge det forretningsmæssige momentum. Gebyrindtægterne forventes at være en smule under niveauet i 2022.

Samtidig forventer vi, at handelsindtægterne og indtjeningen fra forsikringsaktiviteter vil rette sig og nå et normaliseret niveau, afhængigt af forholdene på de finansielle markeder.

Som følge af de fortsat høje omkostninger til arbejdet med de historiske kundesager forventes omkostningerne for 2023 at være på 25-25,5 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån vil på baggrund af den fortsat høje kreditkvalitet og tilbageførsler i 1. kvartal 2023 udgøre op til 2,5 mia. kr. Nedskrivningerne vil primært være drevet af dårligere makroøkonomiske udsigter, som vil påvirke de modelberegnede nedskrivninger.

De endelige tal vil fremgå af Danske Banks delårsrapport for 1. kvartal 2023, der offentliggøres fredag den 28. april 2023, og på dette tidspunkt vil vi kunne kommentere nærmere på tallene.

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.