Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ordinære generalforsamling 2023

Selskabsmeddelelse nr. 2/2023

På Danske Banks ordinære generalforsamling torsdag den 16. marts 2023 blev

 • årsrapporten for 2022 og forslag til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2022 godkendt,
 • bestyrelsens forslag til aflønningsrapport (Remuneration Report 2022) godkendt ved vejledende afstemning,
 • Martin Blessing, Jan Thorsgaard Nielsen, Lars-Erik Brenøe, Jacob Dahl, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Allan Polack, Carol Sergeant og Helle Valentin blev genvalgt til bestyrelsen,
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor,
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om:
  • forlængelse med et år af den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 6, stk. 5.b. og stk. 6 til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne og optagelse af konvertible lån godkendt,
  • bemyndigelse til at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling godkendt,
 • bestyrelsens forslag om forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til indtil den 1. marts 2028 at erhverve egne aktier godkendt,
 • bestyrelsens forslag til uændrede bestyrelseshonorarer for 2023 godkendt,
 • bestyrelsens forslag til justering af aflønningspolitikken (Remuneration Policy 2023) godkendt,
 • bestyrelsens forslag vedrørende fornyelse af den eksisterende skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (Directors and Officers) med virkning indtil den ordinære generalforsamling i 2024 godkendt, og
 • bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten godkendt.

Generalforsamlingen vedtog ikke følgende aktionærforslag om

 • politikken for direkte udlån i Climate Action Plan og Position Statement on Fossil Fuels,
 • asset management politikken i Climate Action Plan, og
 • lån til og investeringer i selskaber som har aktiviteter indenfor efterforskning og udvikling af nye forekomster af fossile brændsler.

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Martin Blessing som formand for bestyrelsen og Jan Thorsgaard Nielsen som næstformand.

Sammensætningen af bestyrelsesudvalgene vil snarest muligt blive offentliggjort på danskebank.com under ”Vores ledelse”.

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.