Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Finanstilsynet godkender aktietilbagekøb i Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 1/2024

Danske Bank har modtaget Finanstilsynets godkendelse af bankens tilbagekøb af egne aktier på op til 5,5 mia. kr. gældende for en periode på 12 måneder. Aktietilbagekøbsprogrammet og datoen for programmets ikrafttræden afventer beslutning fra bestyrelsen.

Det er fortsat vores hensigt at følge bankens politik for udlodning af kapital, hvilket omfatter at tilstræbe en effektiv kapitalstruktur og en vedvarende forrentning af egenkapital. Danske Bank har til hensigt at anvende aktietilbagekøb som en mulighed for at sikre et passende kapitalgrundlag.

Hvis aktietilbagekøbet havde været foretaget den 30. september 2023, dvs. på datoen for bankens seneste offentliggjorte regnskab, ville det have reduceret kernekapitalprocenten fra 18,8 pct. til 18,2 pct.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.