Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S igangsætter aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse nr. 2/2024

Bestyrelsen i Danske Bank A/S (”Danske Bank”) har besluttet at anvende den bemyndigelse, den fik på generalforsamlingen den 16. marts 2023 til at lade Danske Bank erhverve egne aktier ved at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på op til 5,5 mia. (”aktietilbagekøbsprogrammet”).

Formålet med aktietilbagekøbet er at reducere aktiekapitalen.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Aktietilbagekøbet vil blive gennemført i perioden fra 5. februar 2024 til senest 31. januar 2025. Danske Bank kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet.

Følgende yderligere betingelser gælder for aktietilbagekøbet:

  • Tilbagekøb af aktier finder kun sted på Nasdaq Copenhagen A/S.
  • Aktietilbagekøbet varetages af et uafhængigt investeringsselskab, der i henhold til særskilt aftale med Danske Bank træffer beslutning om handelstidspunktet for tilbagekøbet uafhængigt af og uden indflydelse fra Danske Bank og inden for den tidsramme, der er fastsat i denne meddelelse.
  • Der vil maksimalt blive tilbagekøbt aktier for 5,5 mia. kr.
  • Der vil maksimalt blive tilbagekøbt 70.000.000 aktier.
  • Der vil ikke under aktietilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende kurser (i) kursen på den sidste uafhængige handel på Nasdaq Copenhagen A/S og (ii) det højeste foreliggende uafhængige købers tilbud på Nasdaq Copenhagen A/S. Prisen på aktierne må ikke afvige mere end 10 pct. fra den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet.
  • Det maksimale antal aktier, der kan tilbagekøbes på én enkelt handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S, må ikke overstige 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktierne i løbet af de 20 forudgående dage.

Danske Bank vil hver uge oplyse transaktionsdata via bankens hjemmeside www.danskebank.com og i en selskabsmeddelelse. Danske Bank vil ligeledes via bankens hjemmeside og i en selskabsmeddelelse oplyse om eventuelle efterfølgende ændringer til aktietilbagekøbsprogrammet, herunder stop for aktietilbagekøbet.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.