Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ordinære generalforsamling 2024

Selskabsmeddelelse nr. 12/2024

På Danske Banks ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 blev
  • årsrapporten for 2023 (Annual Report 2023) og forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2023 (Annual Report 2023) godkendt,
  • bestyrelsens forslag til aflønningsrapporten for 2023 (Remuneration Report 2023) godkendt ved vejledende afstemning,
  • bestyrelsens forslag til aflønningspolitikken for 2024 (Remuneration Policy 2024) godkendt,
  • Martin Blessing, Lars-Erik Brenøe, Jacob Dahl, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Allan Polack og Helle Valentin genvalgt til bestyrelsen. Martin Nørkjær Larsen og Lieve Mostrey valgt som nye medlemmer af bestyrelsen,
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor i relation til såvel revision som erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering,
  • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om forlængelse med et år af den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 6, stk. 5.b. og stk. 6 til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne og udstedelse af konvertible lån godkendt,
  • bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til indtil den 1. marts 2029 at erhverve egne aktier godkendt,
  • bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2024 godkendt,
  • bestyrelsens forslag om skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (Directors and Officers) med virkning indtil den ordinære generalforsamling i 2025 godkendt, og
  • bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten godkendt.
Generalforsamlingen vedtog ikke aktionærforslaget om bedre vilkår i banken for aktionærer.

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Martin Blessing som formand for bestyrelsen og Martin Nørkjær Larsen som næstformand.

Sammensætningen af bestyrelsesudvalgene vil snarest muligt blive offentliggjort på danskebank.com under ”Vores ledelse”.

Danske Bank
Company Secretariat, Frederik Bjørn

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.