Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danskerne mest økonomisk trygge i Norden

Den økonomiske tryghed i Danmark er nu højere end i de øvrige nordiske lande, og samlede tryghed er steget det seneste år trods øget usikkerhed om udviklingen i den globale økonomi.

Brexit, vedvarende handelskonflikt mellem USA og Kina og turbulente aktiemarkeder.

På trods af øget usikkerhed om retningen i den globale økonomiske udvikling, er danskernes samlede økonomiske tryghed steget fra 2018 til 2019. Det viser rapporten Danskernes Økonomiske Tryghed 2019, som Danske Bank netop har udgivet på baggrund af spørgeundersøgelser i de nordiske lande foretaget af analyseinstituttet YouGov.

Stigningen kommer efter en periode i dansk økonomi med gunstig boligprisudvikling, stigende beskæftigelse og generel økonomisk vækst men også en periode med stigende international uro og usikkerhed.

Stigende samlet økonomisk tryghed, men lavere optimisme

Reallønsfremgang, faldende renter, fremgang på arbejdsmarkedet og stigende boligpriser er med til at skabe gode rammer for danskernes økonomi, som igen bidrager til danskernes oplevelse af økonomisk tryghed. Men samtidig ser vi nu et skift i forhold til danskernes syn på fremtiden. I hvert fald er vi mindre optimistiske end tidligere.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske BankLouise Aggerstrøm Hansen forklarer det tilsyneladende paradoks med stigende økonomisk tryghed og lavere optimisme med, at mange danskere tror på fortsat gode tider, men at de i mindre grad end tidligere forventer, at de økonomiske vilkår vil blive endnu bedre, end de allerede er.

Svenskernes tryghed stiger også lidt, mens nordmændene står i stampe, og finnerne bliver mindre trygge 
Udsvingene år til år på økonomiske tryghed er ikke markante, så det er forskellen på tværs af landene der gør udviklingen år til år interessant.

Opgjort på en skala fra et til 10, hvor 10 udtrykker maksimal tryghed, er danskernes økonomiske tryghed steget en lille smule til 6,8 mod 6,6 sidste år.

Udover Danmark er Sverige det eneste andet land i Norden, hvor trygheden går frem i den nye opgørelse af den økonomiske tryghed, her fra 6,5 til 6,6, så de nu ligger på niveau med nordmændene, hvor den økonomiske tryghed står i stampe. Finnerne ligger også i år som bundprop, og har tilmed oplevet et lille fald fra 6,1 til 6.

Sidste år var danskerne de mest optimistiske, men i år er nordmændene de mest optimistiske i Norden i forhold til de økonomiske udsigter på femårs sigt. I Norge forventer halvdelen, at deres økonomi vil blive bedre, og kun 17 procent forventer en forværring. Til sammenligning forventer 25 procent af svenskerne, at de går mod dårligere økonomiske tider.

Danskernes økonomiske tryghed under coronakrisen

  • Rapporten ’Danskernes økonomiske tryghed’ måler hvert år graden af økonomisk tryghed i Danmark.
  • Målingen sker på baggrund af landsdækkende spørgeundersøgelser om danskernes syn på deres økonomiske situation og deres bekymringer og forventninger til fremtiden.
  • Rapporten i år fokuserer på udviklingen i trygheden i lyset af coronakrisen.