Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Cheføkonom: Prisfest på boligmarkedet, men boble udebliver

De seneste handelstal fra Boligsiden.dk viser, at det går endog meget stærk på boligmarkedet. Set over det seneste år er handelsaktiviteten steget med ca. 50 procent, og Nationalbanken venter prisstigninger omkring de 10 procent.

 


Stigning i handler i februar


Ejerlejligheder
50%

Parcelhuse
40%

Fritidsboliger
90%Februar måned bød på et rekordhøjt aktivitetsniveau på boligmarkedet. Det viser de seneste handelstal fra Boligsiden.dk, hvor det også fremgår, at antallet af handler samlet set er steget 50 procent og hele 90 procent, hvis man alene ser på fritidsboliger. For ejerlejligheder og parcelhuse er tallene henholdsvis 50 og 40 procent. Markedet er altså brandvarmt, og samtidig justerede Nationalbanken fornylig sin prisprognose og forventer nu prisstigninger på næsten 10% i 2021.

Men selvom prisstigningerne er markante, og efterspørgslen fortsat er stor, står vi dog ikke lige overfor en boligboble, spår Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark:

”Hvis Nationalbankens prognose holder stik, er det værd at bide mærke i, at en stor del af prisstigningerne i 2021 allerede har fundet sted, og vi mangler ”kun” prisstigninger på små 4  procent resten af året for at komme i land”. Han fortsætter:

”Vi er meget på linje med Nationalbanken og ser også et boligmarked gå ned i tempo i løbet af i år som følge af den seneste tids rentestigninger og en tilbagevenden til tidligere forbrugsmønstre, når pandemien forhåbentligt kommer under kontrol. Dermed vil flere af husholdningernes midler blive kanaliseret væk fra boligen og over mod serviceforbrug i form af oplevelser og rejser.


Vi er meget på linje med Nationalbanken og ser også et boligmarked gå ned i tempo i løbet af i år som følge af den seneste tids rentestigninger og en tilbagevenden til tidligere forbrugsmønstre, når pandemien forhåbentligt kommer under kontrol.

Christian Hilligsøe Heinig

Cheføkonom, Realkredit DanmarkFlere boliger til salg 

De markante prisstigninger handler også om et lavt udbud af boliger, men de seneste tal viser dog, at der er tegn på, at flere og flere boligejere har fået interesse for at sætte boligen til salg, hvilket også kan lægge en dæmper på fremtidige prisstigninger. Og selv om priserne i øjeblikket er på himmelflugt, så er der stadig et stykke vej til prisfesten i nullerne.
 
”Der er ingen tvivl om, at den nuværende markedssituation med høj efterspørgsel, lavt boligudbud og en periode med meget høje prisstigninger øger risikoen for tømmermænd på den længere bane på især det københavnske boligmarked. 

Når det er sagt, må vi dog samtidig konstatere, at boligbyrden stadig er langt under de niveauer, vi så på det københavnske boligmarked i midten af nullerne,” siger Christian Hilligsøe Heinig. 


Billede: Cheføkonom, Christian Hilligsøe Heinig, Realkredit Danmark 

Lavere risiko 

I modsætninger til nullerne er der igennem de seneste år også gennemført regulering, der skal modvirke boligbobler. Udlånstal fra Realkredit Danmark viser da også, at fremgangen på det københavnske boligmarked ikke i større omfang kan henføres til, at boligejerne tager mere risiko ind i boligøkonomien og ”gearer” sig i højere grad end tidligere. 

Gældsfaktoren i forbindelse med køb af bolig steg en anelse i 2020, men er stadig noget under niveauerne i både 2017 og 2018. Der er heller ikke tegn på mere risikabel låneadfærd blandt boligejerne i forhold til brugen af kort variabel rente og afdragsfrihed.


Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu