Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bedre tider kan være på vej for førstegangskøbere

På trods af rentestigninger viser en ny analyse af Kraka Advisory, at markant faldende boligpriser kan give bedre muligheder for en gruppe af førstegangskøbere i tre af landets største byer. Når priserne på boliger falder, er det nemmere at leve op til kravet om, hvor høj gæld man må stifte – også selv om udgiften til renter stiger.
Det Økonomiske Råd vurderer, at boligpriserne på landsplan vil falde med omkring 10 procent fra starten af 2022 og frem mod udgangen af 2023 – men der kan komme endnu større prisfald i landets største byer.

Faldende boligpriser betyder isoleret set, at det bliver lettere at komme ind på ejerboligmarkedet for dem, der drømmer om at eje deres egne mursten. Men hvad sker der så, hvis renten og dermed de månedlige udgifter stiger?

Nu kaster en ny analyse fra Kraka Advisory lys over, om de stigende renter i kombination med faldende priser er godt eller skidt nyt for dem, der overvejer at forlade lejemarkedet og købe en bolig.

”Vi har undersøgt et scenarie i tre af landets største byer, hvor vi tager udgangspunkt i, at priserne falder 20 procent, og renten stiger til 6 procent. Resultatet viser, at en gruppe på omtrent 250.000 lejere kan få mulighed for at købe en større ejerbolig, end de kunne i 2021 – også selv om udgiften til renter stiger,” siger cheføkonom Mikael Bjørk Andersen fra Kraka Advisory.


I scenariet regnes der med en rente på 6 procent, som vi så i en kort periode, men lige nu ligger den faste rente på omkring 4-5 procent. Hvis renten bliver på det niveau, så ser scenariet endnu mere positivt ud for førstegangskøberne.

Christian Hilligsøe-Heinig

Cheføkonom, Realkredit DanmarkNedgangstider kan være en vej ind på markedet

Analysens resultater kan dermed være godt nyt for de førstegangskøbere, der har haft rigtig svært ved at komme ind på boligmarkedet de seneste år, specielt i og omkring København, fortæller cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig: 
 
”Et markant prisfald på boligmarkedet vil være godt nyt for mange af de førstegangskøbere, som sidder og venter på, at deres økonomi kan række til at komme ind på boligmarkedet. Omvendt betyder et prisfald også, at de nye boligejere, som har købt, mens markedet var på toppen, er mere følsomme over for prisfald, hvis de står overfor at skulle sælge inden for en kort periode – så det er godt nyt for nogle og skidt nyt for andre.” 

”Det store spørgsmål er, om de højere renter, den høje inflation og den generelle usikkerhed gør, at flere vil holde sig tilbage med at gå ind på boligmarkedet – eller i hvert fald vil kræve et større prisnedslag end ellers. Så det er i høj grad en adfærdseffekt, der spiller ind i forhold til, hvor mange førstegangskøbere, vi kommer til at se de næste år,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Samtidig vil førstegangskøberne få endnu bedre vilkår, hvis renterne ikke stiger til 6 procent, fortæller han: 

”I scenariet regnes der med en rente på 6 procent, som vi så i en kort periode, men lige nu ligger den faste rente på omkring 4-5 procent. Hvis renten bliver på det niveau, så ser scenariet endnu mere positivt ud for førstegangskøberne.” 


Singler uden børn - maksimal boligstørrelse i København, Aarhus og AalborgIndkomst
pr. person

Boligstørrelse opgjort i kvm
KøbenhavnAarhusAalborg
202120232021202320212023
30.000 kr192035365861
40.000 kr33426277109131
50.000 kr415678107137186
60.000 kr506894130165227
70.000 kr5981112153195268
80.000 kr6893129176225309
90.000 kr77106146200255350

Par uden børn - maksimal boligstørrelse i København, Aarhus og AalborgIndkomst
pr. person

Boligstørrelse opgjort i kvm
KøbenhavnAarhusAalborg
202120232021202320212023
30.000 kr49509393157156
40.000 kr6690125170218298
50.000 kr8211315613273373
60.000 kr100137189259330453
70.000 kr118162223306390535
80.000 kr136186257353450617
90.000 kr154211292399510699

Kilde: Analysen 'Højere renter og faldende boligpriser kan give nye muligheder for førstegangskøbere' af Kraka Advisory.


Kræver en relativ høj indkomst
Kraka Advisorys beregninger viser, at de forbedrede muligheder gælder for singler med en indkomst på over 35.000 kr. om måneden og par med en indkomst på over 30.000 kr. om måneden pr. person. Det er altså husstande med relativt høje indkomster, der vil få bedre muligheder for at købe en bolig i København, Aarhus eller Aalborg, mens dem med lavere indkomster har de samme muligheder, som de har i dag.

Beregningerne viser også, at jo højere indkomst singler og par har, jo mere forbedres muligheden for at kunne købe flere kvadratmeter.

”For eksempel viser vores beregninger, at en single i København med en indkomst på 50.000 kr. om måneden inklusiv pension vil kunne købe en bolig i 2023, der er 36 procent større kvadratmetermæssigt, end hvad personen kunne købe i 2021. Det skyldes, at der er luft i økonomien til at klare de højere renteudgifter, mens personen i 2021 har været begrænset af kravet om, hvor høj gæld man må stifte i forhold til sin indkomst,” fortæller Mikael Bjørk Andersen.

Kraka Advisory og Danske Bank

Danske Bank har finansieret et treårigt analyseprojekt om den finansielle sektors rolle og bidrag, som konsulenthuset Kraka Advisory står bag.

Analysen er del af dette samarbejde og skal sammen med en række øvrige analyser afdække på hvilke måder, den finansielle sektor bidrager til vækst, værdiskabelse og velstand i samfundet, og hvordan sektoren kan spille en afgørende rolle i den foranstående omstilling mod en grønnere og mere digital økonomi.

Ved at finansiere projektet håber Danske Bank at bidrage til ny viden og indsigt om den finansielle sektor i Danmark, som kan danne udgangspunkt for faktabaserede diskussioner om sektorens rolle og bidrag i dag og i fremtiden.

Hvordan påvirker stigende renter og faldende priser, hvad man kan låne for?

Når man skal optage et lån, skal man have et bestemt minimumsbeløb til rådighed, efter de faste udgifter er betalt. Rådighedsbeløbet vurderes individuelt. Når renterne stiger, øges de faste udgifter ved at bo i en lånefinansieret bolig. Herved mindskes sandsynligheden for at blive kreditgodkendt af banken, fordi ens rådighedsbeløb vil være mindre hver måned.

Prisfald på boliger gør det derimod lettere for førstegangskøbere at købe en bolig. For det første er det færre penge, man skal låne, og det påvirker også, hvor mange renter man skal betale om måneden. For det andet åbner et prisfald op for et større boligmarked, fordi køberne som tommelfingerregel maksimalt må optage et lån, der er fire gange så højt som deres årlige bruttoindkomst. Gældsfaktoren vurderes dog individuelt, så i nogle tilfælde kan man godt kreditgodkendes til en højere gældsfaktor.