Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Uventet drejning på boligmarkedet i år – hvad kan vi forvente i 2024?

Lavere inflation og mere ro på renterne sendte boligmarkedet i en uventet positiv retning i 2023. Realkredit Danmarks seniorøkonom har samlet op på boligåret og kigget ind i krystalkuglen – og her får du tre af hans konkrete forudsigelser for boligmarkedet i 2024.
Boligmarkedet kom beskedent fra land i 2023, hvor høj inflation og stigende renter lagde en dæmper på tingene i starten af året. Men i løbet af foråret blev tilbagegangen erstattet af både højere aktivitet og stigende boligpriser, der især tog fart sidst på året. Særligt iøjnefaldende var det på det københavnske marked for ejerlejligheder, der er steget med næsten 9 procent i løbet af året. 

Udviklingen overraskede mange – heriblandt også Realkredit Danmarks seniorøkonom Haris Coric:

”Man kan roligt sige, at boligmarkedet ændrede karakter undervejs i 2023. Boligkøberne trodsede både modvinden fra de høje renter og generelt højere boligomkostninger i storbyerne. Især i København satte boligskattereformen gang i aktiviteten – og mange købte ejerlejlighed for at sikre sig den permanente skatterabat, inden reformen træder i kraft til nytår”, fortæller han. 


Det vil uden tvivl øge aktiviteten på boligmarkedet i 2024, at danskerne får flere penge mellem hænderne.

Haris Coric

Seniorøkonom, Realkredit DanmarkRo på inflation og renter vil øge aktiviteten på boligmarkedet i 2024 

Centralbankerne formåede med deres renteindgreb i løbet af 2023 at tøjle den hæsblæsende inflation, der i efteråret 2022 var helt oppe på godt 10 procent. Nu er den tæt på nul. 

I kombination med de markante fald i både energi- og fødevarepriser har indgrebene tilsyneladende haft en positiv effekt på de stigende renter, vurderer Haris Coric:

”Hvor renterne i 2022 nærmest var på himmelflugt, har vi i år set en vis form for stabilitet. Renten på et 30-årigt fastforrentet realkreditlån har ligget nærmest uændret på 5 procent, mens renterne på lån med variabel rente kun er steget en anelse i takt med, at Nationalbanken har hævet deres ledende rente.” 

Seniorøkonomen tror på, at de mere stabile renter vil være med til at genoprette forbrugernes købekraft – ikke mindst, fordi vi har set en gennemsnitlig lønfremgang på ca. 4-5 procent det seneste år og har udsigt til yderligere stigende indkomster i 2024. Det vil uden tvivl øge aktiviteten på boligmarkedet i 2024, at danskerne får flere penge mellem hænderne, vurderer Haris Coric. 

Tre forudsigelser for boligåret 2024
Realkreditrenterne har toppet, men finansiering vil stadig være dyrBoligpriserne vil bevæge sig sidelænsBoligskattereformen vil påvirke boligmarkedetSeniorøkonomens tre forudsigelser for 2024
Når Haris Coric kigger i krystalkuglen for det kommende år på boligmarkedet, er der særligt tre ting, han forventer vil påvirke udviklingen:

1: Realkreditrenterne har nok toppet, men finansiering vil stadig være dyrt
På grund af de fortsat høje renter bliver det stadig dyrere at finansiere sit boligkøb, og derfor forventer Haris Coric heller ikke, at den aktuelle usikkerhed på boligmarkedet forsvinder foreløbigt. 

”Vi har næppe set den fulde effekt af de høje renter på boligmarkedet endnu. Dog tyder det på, at den faldende inflation og udsigten til mindre vækst sætter en stopper for centralbankernes renteforhøjelser i 2023. Det giver håb om, at realkreditrenterne har toppet og endda kan falde lidt i løbet af 2024, hvis centralbankerne også sætter renten ned,” siger han og tilføjer, at det kan være med til at sætte mere skub i boligmarkedet i 2024, i takt med at finansieringen bliver billigere.

2: Boligpriserne vil bevæge sig sidelæns 
Selvom rentestigningerne har gjort det markant dyrere at købe og eje en bolig, og prisfaldet i 2022 kun i mindre grad har kompenseret for det, skræmmer det ikke køberne væk. Og på landsplan er det da heller ikke blevet dyrere at sidde i et hus, end det har været i gennemsnit over de sidste 40 år. Forventningen er altså ikke, at priserne skal falde, selvom risikoen er til stede i vækstområderne, hvor boligomkostningerne er tæt på at være historisk høje.  

”Samlet set vurderer vi, at boligpriserne kommer til at bevæge sig sidelæns i løbet af 2024, og nogle steder vil vi måske se små prisstigninger. De gennemsnitlige boligpriser forventes at stige mellem 0-3 procent i 2024. Men som altid skal man være påpasselig med sådanne prognoser, fordi mange elementer kan spille ind. Nogle af de helt afgørende elementer for boligmarkedet i 2024 bliver uden tvivl udviklingen i inflationen, i renterne og på arbejdsmarkedet”, lyder det fra Haris Coric. 
 
3: Boligskattereformen vil påvirke boligmarkedet 
Endelig forventer Haris Coric, at boligskattereformen, der træder i kraft den 1. januar 2024, også bliver et stort tema for boligmarkedet i 2024. 

For langt de fleste bliver det ifølge seniorøkonomen ’ganske udramatisk’, da fire ud af fem boligejere faktisk får en lavere boligskat fra nytår, mens resten får glæde af en såkaldt permanent skatterabat, så de ikke skal betale mere i boligskat i 2024. 

Køber du derimod bolig efter den 1. januar 2024, skal du betale mere i boligskatter end den tidligere ejer, hvilket vil medføre en negativ priseffekt på boligen og vil påvirke det samlede boligmarked:

”Særligt markedet for ejerlejligheder og liebhaverboliger bliver ramt af såkaldte skatterabatter, og isoleret set er vurderingen, at boligskattereformen alt andet lige vil give en negativ priseffekt på markedet for ejerlejligheder i København på omkring 5 procent, mens parcelhusmarkedet vil stige en anelse”, vurderer Haris Coric. 


Der findes ingen rigtige eller forkerte tidspunkter at købe bolig på. I stedet handler det om at se på, om du har plads i økonomien, og om du kan se dig selv i boligen i mange år frem. 

Haris Coric


Det store spørgsmål: Skal du købe bolig i 2024? 

Planlægger du et boligkøb, tænker du måske, om 2024 er det rigtige tidspunkt at slå til. Rådet fra Realkredit Danmarks seniorøkonom er, at du altid skal undgå at lade udviklingen på boligmarkedet styre din beslutning – for måske udvikler det sig slet ikke som forventet. 

”Der findes ingen rigtige eller forkerte tidspunkter at købe bolig på. I stedet handler det om at se på, om du har plads i økonomien, og om du kan se dig selv i boligen i mange år frem. Det er vigtigt, at du lader dine behov komme i første række, for der kan være mange grunde til at købe ny bolig. Måske har du brug for mere plads, eller du vil flytte til et andet område, eller måske vil du bytte lejligheden ud med et hus. Uanset udviklingen, er det altid vigtigt at prioritere dine boligbehov og den situation, du står i netop nu”, slutter Haris Coric.