Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Hvad er dansk økonomi? Novo Nordisks succes gør svaret mudret

I 20 år har kun fem virksomheder stået for 20 pct. af den samlede vækst for virksomheder i Danmark – alle med stor aktivitet i udlandet, skriver vores cheføkonom, Las Olsen, i denne klumme.Las Olsen

Cheføkonom i Danske Bank

Hvad er dansk økonomi? Novo Nordisks enorme succes understreger, at det ikke er så enkelt et spørgsmål, som det måske lyder.

Danmarks Statistik har opgjort, at det danske bruttonationalprodukt (bnp) steg med 1,8 pct. i 2023, men at det ville være faldet 0,1 pct., hvis det ikke havde været for væksten i medicinalindustrien, men hvad betyder det – går det så egentlig godt eller dårligt?

Medicinproduktion er som udgangspunkt ikke anderledes end alt anden produktion. Groft sagt tæller værdien af produktionen minus forbruget af råstoffer med, når bnp skal opgøres. Det var ret lige ud ad landevejen dengang, danske virksomheder producerede i Danmark, men det bliver noget mere tåget i dag, hvor produktionen i meget høj grad sker i andre lande.

De økonomiske vismænd udsendte i sidste uge en rapport, hvor de grundigt analyserer det emne. Det er særdeles komplekst, men i de fleste tilfælde kan det groft sagt koges ned til, at en dansk virksomhedsproduktion i udlandet tæller med som dansk produktion.

Når værdien opgøres, vil det typisk være efter en række omkostninger i udlandet, der så tæller med i det lands bnp. Men tilbage står, at en stor del af “dansk” produktion rent fysisk aldrig kommer i kontakt med Danmark.

Det ville være en god idé at genoverveje opgørelsen af udenlandsk produktion i nationalregnskabet.

Las Olsen

Cheføkonom, Danske BankHvordan kan det give mening? Hvis man for eksempel tænker på medicinproduktion, så er selve den fysiske fremstilling kun en ret lille del af det samlede arbejde, der er ved at frembringe medicinen.

Rigtig meget af arbejdet er al den forskning, testning og udvikling, der er gået forud, og som jo meget vel kan være sket i Danmark. Samme argument gælder, hvis man for eksempel tænker på legetøj eller industrimaskiner. Udviklingen, salget, markedsføringen og alle de andre hovedkontorsfunktioner er en dominerende del af værdiskabelsen. For 20 år siden spillede den slags overvejelser næsten ingen rolle i opgørelsen dansk økonomi.

Men i perioden 2000-2020 har blot fem virksomheder med stor aktivitet i udlandet stået for 20 pct. af den samlede, virksomhedsskabte vækst, viser vismændenes opgørelse. De sætter ikke navn på virksomhederne, men det er nok ikke så svært at gætte i hvert fald nogle af dem. Og her taler vi jo så i øvrigt kun frem til 2020, altså før den seneste vilde vækst hos Novo Nordisk..

Las Olsen i andre medier


Kommentaren har været bragt første gang på Børsen.dk den 11. marts 2024

Du kan også følge Las Olsen på X, på LinkedIn eller lytte til ugens vigtigste nyheder om økonomi på MarkedspladsenDet ville være en god idé at genoverveje opgørelsen af udenlandsk produktion i nationalregnskabet, og processen er også i gang i det internationale samarbejde, men det er altså ikke så enkelt som bare at sige, at produktionen i udlandet ikke skal tælle med.

Omvendt er det klart, at udenlandsk produktion ikke har samme betydning for eksempelvis beskæftigelsen herhjemme, som mere klassisk dansk produktion har.

Blandt andet derfor er det helt nødvendigt at se på mere end bare bnp, når man skal forstå økonomien, og det er det altså nu i stigende grad. For der er ingen tegn på, at udenlandsk produktion i de store virksomheder bliver mindre vigtigt i fremtiden.