Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

DDB tager afstand fra påstande i TV-udsendelsen "Rapporten"

Publiceret under overskriften: Den Danske Bank tager afstand fra påstande i TV-udsendelsen "Rapporten"Pressemeddelelse
I DR 1's udsendelse "Rapporten" den 26. marts 1997 bragtes en række postulater om Den Danske Banks afregningspraksis i forbindelse med bankens køb og salg af værdipapirer. I udsendelsen oplystes bl.a., at banken skulle beregne sig en skjult fortjeneste. Foranlediget heraf ønsker banken at oplyse, at der ikke - som hævdet i udsendelsen - er tale om, at banken beregner sig en skjult fortjeneste. Af den nota for handlen, som kunderne får som dokumentation, fremgår, hvad der er handelsprisen for såvel køb som salg af det pågældende værdipapir. Herved oplyses, hvilken forskel banken beregner ved henholdsvis køb og salg.
I TV-udsendelsen blev det oplyst, at løbende kursnotering hos Københavns Fondsbørs skulle være grundlag for bankens afvikling af selv mindre obligations- og aktieposter. I den forbindelse må banken oplyse følgende:
I løbet af dagen oplyser Københavns Fondsbørs om såvel udbuds- som købskurser. Disse kurser fremkommer på baggrund af fondsmægleres tilkendegivelser om salgs- og købsinteresse. Kurserne er ikke udtryk for, at der nødvendigvis har været foretaget handler til disse kurser. Herudover sker der en indberetning af gennemførte handler med værdipapirer.
Uagtet, at de fra Fondsbørsen oplyste kurser ikke nødvendigvis er handelskurser, anvendte "Rapporten" de pågældende kurser som "dokumentation" for påstande om, at banken forsømmeligt ikke anvendte kurserne som grundlag for værdipapirhandel. Banken skal tage afstand fra udsendelsens konklusion herom samt fra anbringendet om, at bankens praksis teknisk set er ulovlig. Der er ikke i den gældende lov om værdipapirhandel indeholdt regler om, at enhver værdipapirhandel skal ske over en børs. Der gøres i øvrigt særskilt opmærksom på, at der ikke kan handles små transaktioner via Københavns Fondsbørs.
Banken handler værdipapirer med kunderne via sin egen beholdning, hvilket også fremgår af notaen. Derved kan der handles værdipapirer i så små ordrer, at alle ordrer normalt kan gennemføres, hvilket ellers ikke ville være tilfældet. Samtidig er der mulighed for efter kundens ønske straks at træffe aftale om kursen, såfremt kunden ønsker omgående kendskab til prisen på det pågældende værdipapir i stedet for at afvente afvikling til gennemsnitskursen for den pågældende dag for samtlige gennemførte handler på Københavns Fondsbørs (kurs "alle handler").
Små ordrer kan, som nævnt, ikke handles på børsen, hvorfor banken må ligge inde med de pågældende værdipapirer. Når banken for mindre transaktioner beregner sig en større margin end ved gennemførelse af større, enkeltstående transaktioner via Fondsbørsen, sker dette for at dække bankens "lageromkostning", kursrisiko samt som kompensation for den usikkerhed, som findes, såfremt banken evt. efterfølgende må gennemføre en modforretning.
Den kurtage, banken beregner sig, og som i øvrigt også fremgår af notaen, dækker transaktionsomkostningerne ved den enkelte handels gennemførelse.
Banken finder i øvrigt anledning til at tage afstand fra den form for fjernsynsreportage med anvendelse af skjult kamera, hvor de filmede personer - i dette tilfælde bankens medarbejdere - uvidende herom medvirker. Grunden til, at banken ikke ønskede at deltage i den nævnte TV-udsendelse, var netop den form og det sigte, som banken forventede, at udsendelsen havde.