Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank arrangerer nyt obligationslån for SBABPressemeddelelse
Optager 4 pct. obligationslån på 200 mio. kr.

Den Danske Bank arrangerer en ny 4 pct. obligation for det svenske realkreditinstitut SBAB (Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag) på 200 mio. danske kroner.

Obligationslånet udstedes den 23. juli 1997 og løber til den 31. oktober 2003. Lånet søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 23. juli 1997. Obligationerne er overtaget af Den Danske Bank og vil blive videresolgt gennem bankens afdelinger fra den 18. juli 1997.

SBAB, der er 100 pct. ejet af den svenske stat, er rated AA- af Standard & Poor's og A1 af Moody´s.

Selskabet har i forvejen obligationer denomineret i svenske kroner noteret på Københavns Fondsbørs.