Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Pensionspuljer gav tilfredsstillende afkast i 1996

Publiceret under overskriften: Den Danske Banks pensionspuljer gav tilfredsstillende afkast i 1996


Pressemeddelelse
1996 blev et godt år for investering i værdipapirer. Specielt aktiemarkederne var positive, mens obligationsmarkederne viste tilfredsstillende, men mere beherskede afkast efter de betydelige rentefald i 1995.

De stigende aktiemarkeder kan navnlig forklares med stigende indtjening i virksomhederne, hvortil kommer, at den økonomiske vækst holdt sig på niveauer, som ikke i sig selv skønnes at medføre højere inflation og dermed stigende renter.

På rentemarkederne var det gennemgående tema en styrkelse af forventningerne til indførelse af euroen, hvilket medførte, at en række lande fik reduceret renteforskellen til tyske renter.

Kunderne i Den Danske Banks puljeordninger har generelt draget fordel af markedsudviklingen, og navnlig aktiebaseret opsparing har opnået gode afkast.

For de enkelte puljer er der i Den Danske Bank nået følgende afkast:

  • Danske aktier 29,8 pct. 
  • Udenlandske aktier 22,4 pct.
  • Korte danske obligationer 7,4 pct.
  • Danske obligationer 12,2 pct.
  • Korte indeksobligationer 6,3 pct.
  • Lange indeksobligationer 8,0 pct.
  • Udenlandske obligationer 14,9 pct.