Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank og Mærsk Data etablerer fælles dataselskabPressemeddelelse
Mærsk Data A/S og Den Danske Bank Aktieselskab etablerer et fællesejet edb-driftsselskab, DM Data A/S.

Selskabet, der begynder sin virksomhed den 1. marts 1997, skal varetage centrale edb-driftsopgaver for Den Danske Bank koncernen og A.P. Møller Gruppen. DM Data vil herudover markedsføre sig over for andre interesserede med tilsvarende opgaver.

DM Data ejes ligeligt af Den Danske Bank og Mærsk Data og får ca. 100 medarbejdere. Kredsen af ejere kan på sigt blive udvidet, idet selskabets aktionærer er åbne herfor, såfremt dette kombineres med et samtidigt væsentligt samarbejde vedrørende edb-drift

Med etableringen af DM Data sikrer Den Danske Bank og Mærsk Data sig en effektiv udnyttelse af de samlede edb-ressourcer og samtidig større styrke på et konkurrencepræget marked.

Den Danske Banks edb-udviklingsarbejde og de øvrige driftsopgaver skal fortsat varetages af bankens datterselskab Danske Data med ca. 600 medarbejdere i Ejby og Brabrand.

Direktionen i DM Data vil bestå af administrerende direktør Flemming Jensen, der kommer fra Mærsk Data, og direktør Ole Hamann, Danske Data. Formand for bestyrelsen i DM Data bliver direktøren for Danske Data, Hans E. Mørk.