Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Gode afkast til bankens pensionskunder i 1. halvår af 1997

Publiceret under overskriften: Gode afkast til Den Danske Banks pensionskunder i 1. halvår af 1997

Pressemeddelelse
Den Danske Banks pensionspuljer viser for 1. halvår høje aktieafkast og mere beherskede obligationsafkast.

Den Danske Bank har et bredt produktudbud, som giver mulighed for at tage hensyn til opsparingshorisont og beskatningsforhold.

Kunder under 50 år, som overlader puljesammensætningen til banken (Bankvalg), fik i begyndelsen af året aktieandelen øget med 10% til 50%. Denne kundegruppe har i første halvår opnået et afkast på 17,2%.

Afkast for de enkelte puljer var i halvåret som følger:

Langsigtet opsparing
Danske aktier 30,3% 
Udenlandske aktier 26,5% 
Danske obligationer  6,9% 
Udenlandske obligationer  8,8% 
Indeksobligationer  5,5%

Kortsigtet opsparing
Korte obligationer  3.0% 
Korte indeksobligationer  4,4% 

Det skal bemærkes, at helårsafkastene vil være stærkt afhængige af markedsudviklingen, og at kursudviklingen ikke kan forventes at vise samme stigningstakst i 2. halvår.