Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilbud fra Den Danske Bank til Hafnia-investorer


Pressemeddelelse
Mulighed for suspension af forældelsesfristen for sagsanlæg.

Investorer i Hafnia, som overvejer sagsanlæg mod Den Danske Bank i forbindelse med 1992-aktieemissionen, tilbydes en individuel vurdering af muligheden for suspension af forældelsesfristen i relation til banken. Fristen er på fem år.

Tilbudet rettes til private investorer, der har tegnet aktier i tegningsperioden fra 7. juli 1992 til 20. juli 1992 eller købt aktier i Hafnia Holding A/S 6. juli 1992 eller senere. De pågældende kan rette henvendelse til enhver af bankens filialer eller Juridisk Afdeling.

"Banken har modtaget henvendelser fra flere investorer, som er blevet imødekommet. Derfor er det besluttet at tilbyde de øvrige private investorer, at de kan få vurderet muligheden for suspension af forældelsesfristen, hvis de selv henvender sig direkte til banken. Der indrykkes søndag og mandag dagbladsannonce med detaljer om de oplysninger og dokumenter, banken har brug for i sin vurdering", siger chefjurist Erik Sevaldsen, Den Danske Bank.

Erik Sevaldsen tilføjer, at henvendelse bør ske inden udgangen af juni, og at den enkelte investor kan forvente et hurtigt svar fra banken.