Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank arrangerer lån for FIH



Pressemeddelelse
FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk A/S (FIH) optager et nyt obligationslån i euromarkedet. Lånet er på 400 mio. danske kroner og løber til 5. maj 2004.

Lånet har en kuponrente på 6 pct. p.a. og en emissionskurs på 101,835 pct. Det vil blive noteret på Luxembourg Stock Exchange.

Den Danske Bank er arrangør af lånet for FIH, og obligationerne er afsat i et syndikat af internationale banker.

Provenuet fra det nye lån vil blive anvendt til FIH's sædvanlige aktivitet. FIH har til opgave at skaffe kapital til dansk industri og håndværk.

FIH har en rating fra Moody's på Aa3.