Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Banks direktionPressemeddelelse
Bankdirektør Knud Sørensen (62 år), der siden fusionen i 1990 har været formand for Den Danske Banks direktion, går på pension ved udgangen af marts måned 1998.

Som Knud Sørensens efterfølger fra 1. april 1998 har bankens bestyrelse i dag udnævnt bankdirektør Peter Straarup (45 år), der har været direktionens næstformand siden primo 1996.

Bankdirektør Peter Straarup, HD i Regnskabsvæsen, har været ansat i Den Danske Bank siden 1968 og blev medlem af bankens direktion i 1986. Forinden havde han bl.a. været filialdirektør i Singapore og New York.