Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Statkraft forhøjer obligationslån til 1,3 mia. kr.


Pressemeddelelse
Statkraft SF forhøjer fra den 17. januar 1997 det 4 pct. obligationslån, som kom på markedet den 2. december 1996. Forhøjelsen er på 200 mio. danske kroner. Det samlede obligationslån til den norske storproducent af elektricitet er herefter på 1,3 mia. danske kroner.

De nye obligationer er overtaget af Den Danske Bank, der vil videresælge dem til gældende markedskurs fra i dag.

Obligationslånet, der er arrangeret af Den Danske Bank, løber til den 5. december 2002.

Statkraft står for ca. en tredjedel af den samlede norske produktion af elektricitet. Statkraft ejes 100 pct. af den norske stat og er omfattet af en særlig lovgivning for statsvirksomheder. I relation til låneforpligtelserne betyder det, at den norske stat ultimativt står bag selskabet.

Statkraft er tildelt en kreditrating på Aa1 af Moody's Investor Services Inc. og AA+ af Standard & Poor's på udestående, lange låneforpligtelser.

Provenuet fra obligationslånet vil blive anvendt til finansiering af Statkrafts generelle virksomhed.