Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank arrangerer nyt obligationslån for StatoilPressemeddelelse
Optager 4 pct. obligationslån på 200 mio. kr.

Den Danske Bank arrangerer en ny 4 pct. obligation for Den norske stats oljeselskap a.s, i daglig tale Statoil, på 200 mio. danske kroner.

Obligationslånet løber til den 15. november 2000. Lånet søges optaget til notering
på Københavns Fondsbørs fra og med den 3. november 1997. Obligationerne er
overtaget af Den Danske Bank og vil blive videresolgt gennem bankens afdelinger.

Statoil, der er 100 pct. ejet af den norske stat, er rated AA+ af Standard & Poor's og
Aa2 af Moody's.

Provenuet fra obligationslånet vil blive anvendt til finansiering af Statoils aktiviteter.