Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank udsteder ny supplerende kapitalPressemeddelelse
Den Danske Bank har indgået aftale om at udstede et obligationslån på 300 mio. US dollars i euro-markedet. Lånet får status af supplerende kapital og udstedes som Floating Rates Notes, der løber fra den 4. april 1997 til den 4. april 2009.

Udstedelseskursen er 100 pct., og kuponrenten fastsættes kvartalsvis til LIBOR med tillæg af 0,375 procentpoint indtil april 2006 og herefter med et tillæg af 1,875 procentpoint. Banken har mulighed for at førtidsindfri lånet til kurs 100 ved hver rentetermin fra og med april 2006.

Obligationslånet udstedes under bankens eksisterende European Medium Term Note program med notering på Luxembourg Stock Exchange.

Banken har udpeget Deutsche Bank AG, London, som Lead Manager for udstedelsen.

Låneoptagelsen skal ses som et led i bankens løbende refinansiering og i lyset af, at banken har erhvervet 77,2 procent af aktiekapitalen i Östgöta Enskilda Bank samt tilbuddet om at erhverve de resterende aktier.