Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nyt lån på 200 mio. kr. til A/S StorebæltsforbindelsenPressemeddelelse
Den Danske Bank arrangerer nyt 4 pct. obligationslån.

Den Danske Bank har for A/S Storebæltsforbindelsen arrangeret et obligationslån på 200 mio. danske kroner med en kuponrente på 4 pct. p.a. Lånet er garanteret af den danske stat.

Obligationslånet løber fra den 8. april 1997 til den 15. august 2005, og det søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 8. april 1997.

Den Danske Bank har erhvervet obligationerne, der vil blive solgt gennem bankens afdelinger.

Provenuet vil blive anvendt til at dække finansieringsbehovet i forbindelse med opførelsen af den faste forbindelse over Storebælt.