Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank udbyder nye aktieindekserede obligationerPressemeddelelse
Udløbsværdien knyttet til eventuelle fald i det amerikanske S&P-500 indeks.

Den Danske Bank udbyder i perioden 29. september-3. oktober 1997 aktieindekserede obligationer for minimum nominelt 100 mio. kr., der først og fremmest henvender sig til private investorer. Det er banken, der udsteder obligationerne, hvis udløbsværdi er knyttet til udviklingen i det amerikanske S&P-500 aktieindeks.

Obligationerne, der ikke bærer løbende kuponrente, indfries ved udløb til minimum kurs 100. Hvis S&P-500 aktieindekset ved udløb er faldet i forhold til den fastsatte startværdi, modtages udover hovedstolen tillige et tillæg, der beregnes som det procentuelle fald. Aktieindeksets startværdi fastsættes som den højeste af de daglige lukkeværdier for S&P-500 indekset i perioden 6. oktober-6. november 1997.

Obligationerne kan anvendes såvel til afdækning af en aktiebeholdning som til at udnytte en forventning om fald i det amerikanske aktieindeks S&P-500.

Obligationerne udløber den 5. oktober 2001. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 8. oktober 1997 og registreres i Værdipapircentralen i andele af 10.000 kr. Emissionskursen er 93,95 pct. franko.

Prospekter med de fuldstændige oplysninger om obligationsudstedelsen er fremlagt i bankens filialer.