Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Pensionsydelser


Pressemeddelelse
Højesteret har i dag stadfæstet en dom, afsagt af Østre Landsret den 10. maj 1995, hvorefter Den Danske Bank forpligtes til at foretage en afdækning af visse pensionsydelser til tidligere medarbejdere. Omkostningerne hertil er hidtil blevet udbetalt i henhold til 1-årsbevillinger og er derfor udgiftsført løbende. Afdækningen skal ske i form af en indbetaling af de beregnede fremtidige omkostninger i overensstemmelse med firmapensionskasselovens regler.

Spørgsmålet om kapitalisering af disse pensionsydelser blev i 1989 af Finanstilsynet rejst over for en af fusionsbankerne, HandelsBanken, og senere forelagt først Erhvervsankenævnet og dernæst Østre Landsret.

Dommen i Østre Landsret, som gav Finanstilsynet medhold, var af Den Danske Bank anket til Højesteret.

Banken har i 1995 og i 1996 foretaget reservationer på henholdsvis 250 mio. kr. og 200 mio. kr. til imødegåelse heraf. Dommens udfald og den omtalte indbetaling vil derfor ikke få indflydelse på bankens resultat for 1997.