Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

DDB arrangerer første obligationslån til Ørestadsselskabet I/S

Publiceret under overskriften: Den Danske Bank arrangerer første obligationslån til Ørestadsselskabet I/S

Pressemeddelelse
Optager 4 pct. obligationslån på 250 mio. kr.

Ørestadsselskabet I/S henter for første gang kapital til sin virksomhed gennem optagelse af et obligationslån. Den Danske Bank arrangerer obligationslånet, der er på 250 mio. danske kroner og med en kuponrente på 4 pct. p.a.

Obligationslånet udstedes den 16. juni 1997 og løber til den 15. november 2007. Lånet søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 16. juni 1997. Obligationerne er overtaget af Den Danske Bank og vil blive videresolgt gennem bankens afdelinger til gældende markedskurs.

Ørestadsselskabet er et interessentskab etableret af den danske stat med 45 pct. og Københavns Kommune med 55 pct. Interessenterne hæfter solidarisk for Ørestadsselskabets forpligtelser. Provenuet fra lånet vil blive anvendt til anlæg af Københavns kommende metro fra Vanløse via Frederiksberg til Ørestaden og Københavns Lufthavn.